Kommunens strandskydd

Motion 2021/22:1122 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av strandskyddet som möjliggör att kommunerna får mer befogenheter att själva få styra över strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela Sverige behöver växa så även i Halland med hela sin kustremsa; fler bostäder behövs och strandskyddet ska inte vara ett stort hinder för byggandet. Strand­skyddslagens senaste justering där möjligheten för kommunerna att peka ut LIS- områden som undantas från strandskyddet har inte fått det önskvärda resultatet. I nuläget gör länsstyrelsen bedömningarna. Regelverket bör ses över och kommunerna som har bäst kunskap om kommunernas översiktsplaner och planprogram bör ges mer befogenheter och gärna självbestämmande att styra över strandskyddsreglerna.

 

 

Ulrika Jörgensen (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)