Kommunikationer

Motion 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Sammanfattning
Detta sekel har endast 60 veckor kvar. På dessa veckor ska många datorsy-
stem anpassas för 2000-talet och inträdet i det nya millenniet kan bli smärt-
samt för samhället om inte systemen håller måttet. Informationstekniken,
som den idag framträder, är en mycket viktig del av kommunikationerna i
vårt samhälle. Vi gör oss mer och mer beroende av datorerna och på några
års tid har exempelvis Internet blivit något av en normal företeelse i den
svenska vardagen. Kristdemokraterna vill se en intensifierad aktivitet från
regeringens sida för att säkerställa att de samhällsviktiga datasystemen fun-
gerar som de ska även efter den 31 december 1999.
Kommunikation handlar dock knappast bara om IT. Goda kommunika-
tioner är en nödvändig förutsättning för att Sverige skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (96)