Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkort

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en konkret handlingsplan och att denna i sådana fall skyndsamt bör implementeras för att få bort olagliga körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag ställs höga krav för att kunna ta körkort. Det finns tillika krav på extra utbild­ningar för yrkestrafiken för att de ska vara godkända. Dock är det många som kör på vägarna utan ett lagligt körkort och som saknar den kunskap som krävs för att ha ett körkort. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är detta en stor risk och något som omedelbart måste kommas till rätta med. Det är oacceptabelt att regeringen och polisen inte tar tag i problemet. Vi bör arbeta mer aktivt för att EU ska ta sitt ansvar så att de utformar körkorten på ett sätt som gör att det är svårare att förfalska.

Regeringen och polisen måste därtill ta sitt ansvar och överväga att utforma en konkret plan för vad som krävs för att stoppa olagliga körkort och se till att denna plan i sådana fall implementeras skyndsamt.

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)