Konkurrens i det mobila bredbandsnätet

Motion 2016/17:1966 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att auktionsreglerna vid försäljning av rättigheter till frekvensspektrum bör utformas så att de gynnar en välfungerande konkurrens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2014 beslutade regeringen att öppna 700-megahertzbandet för mobilt bredband från och med år 2017. Spektrum i 700-megahertzbandet är särskilt gynnsamt för mobila bredbandstjänster i glesbygd eftersom det ger en större ytmässig täckning än spektrum i de högre banden. Därmed bidrar öppnandet av 700-megahertzbandet till att förbättra mobiltäckningen i glesbygden vilket är ett viktigt steg för att öka förutsättningarna till att kunna bo och verka i landsbygden.

När Post- och telestyrelsen (PTS) senast auktionerade ut spektrum rörde det sig om 2 x 30 MHz i 800-megahertzbandet. Man införde ett spektrumtak för vad en aktör kan köpa på 2x10 MHz, vilket är den frekvensbredd en operatör behöver för att kunna använda sitt spektrum mest effektivt. Detta innebar att minst tre aktörer fick möjlighet att köpa spektrum i 800-megahertzbandet. Vid den kommande auktioneringen av 2x30 MHz i 700-megahertzbandet har man istället valt att sätta spektrumtaket på 2x20 MHz. Det innebär att om en aktör bjuder på rättigheter motsvarande det nya spektrumtaket kommer endast två aktörer att kunna ha möjlighet att köpa rättigheter.

Det nya förfarande som är tänkt att användas skulle kunna generera större intäkter till statskassan då mindre aktörer inte har råd att hänga med i budgivningen. Däremot blir det i förlängningen kostsamt för konsumenterna. Om möjligheten till intäkter tillåts styra när staten säljer ut rättigheter till tidigare kollektiva resurser öppnas möjligheten för den ekonomiskt starkaste aktören att köpa sig själv en särställning på marknaden genom att blockera andra aktörer från inträde. Den kortsiktigt goda ekonomiska affären för staten kommer på sikt visa sig dyr för dess invånare då det inte finns någon fungerande konkurrens som kan säkerställa en marknadsmässig prissättning och kvalitetssäkring av den nyttjande resursen.

Det förfarande som PTS valt att använda sig av vid försäljningen innebär i praktiken att två av de aktörer som agerar på den svenska marknaden idag får möjlighet att utestänga övriga aktörer och därmed sätta sig själva i en särskilt gynnsam situation. Det vore varken gynnsamt för konsumenterna eller i linje med PTS egna riktlinjer som förordar att PTS ska verka för långsiktigt hållbar konkurrens och långsiktig konsumentnytta.

En aktör bör aldrig kunna köpa sig till en monopol- eller oligopolställning på en marknad av staten. Istället bör staten se till att flera aktörer får tillträde till marknaden för att säkerställa en god konkurrenssituation som gynnar konsumenterna. Vid framtida auktioner bör det därför säkerställas att reglerna lever upp till en välfungerande konkurrens.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)