Konkurrensneutral biljettplattform

Motion 2021/22:1431 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en ny konkurrensneutral biljettplattform där det går att köpa biljetter för all kollektivtrafik, såväl offentlig som privat, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ett uttalat mål om mer hållbart resande. Flera resenärer ska lockas att ta tåget i stället för bilen eller flyget. Ett större utbud, som också ger lägre priser, är ett mycket verkningsfullt konkurrensmedel. Statistik visar att sedan privatägda MTR Express startade trafik på sträckan Stockholm–Göteborg 2015 har statliga SJ:s biljett­priser sänkts med 13 procent, och tågresandet har ökat.

En grundläggande förutsättning är att det råder konkurrens på lika villkor för de svenska järnvägstransportörerna. Med nuvarande förhållanden är det i princip omöjligt att etablera ny lönsam persontågstrafik, då nya bolag inte får tillgång till den helt dominerande biljettplattformen. Det är SJ som på egen hand bestämmer vilka andra operatörer som ska släppas in i försäljningskanalen sj.se. Avregleringen av järnvägs­marknaden måste därför genomföras hela vägen, så att kunderna på ett och samma ställe kan få tillgång till information om tågavgångar och priser för alla operatörer.  

Den statliga utredningen Ett nationellt biljettsystem (SOU2020:25) belyser svårigheterna med att köpa biljetter för resor över länsgränserna och föreslår, som namnet säger, ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige. Ett nationellt biljettsystem till vilken alla operatörer har tillgång skulle underlätta för passagerarna samt bidra till konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga aktörer.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)