Konsumentpolitik och överskuldsattas situation

Motion 2009/10:C276 av Egon Frid m.fl. (v)

av Egon Frid m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:C276

av Egon Frid m.fl. (v)

Konsumentpolitik och överskuldsattas situation

v470

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Hemmet är ingen marknadsplats 5

4.1 Begränsa direktreklamen 6

4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 6

5 Reklam riktad till barn 7

6 Könsdiskriminerande reklam 8

6.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 10

6.2 Ytterligare åtgärder mot ”könsdiskriminerande” reklam 11

7 Konsumentvägledning 12

7.1 Konsumentvägledare till kommunerna 12

7.2 Kilen 13

8 Livsvillkoren för överskuldsatta människor 13

8.1 Sms-lån och kreditprövning 15

8.2 Absolut preskriptionstid 16

8.3 Prövning om en fordran är preskriberad 17

8.4 Räntetak 17

8.5 Betalningsanmärkningar 18

8.6 Utsökningsbalken 18

8.7 Förenklat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)