Konsumenträtt

Motion 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:397

av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Konsumenträtt

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Konsumenträtt i coronatider

5Alla konsumenter ska ha rätt till god konsumentvägledning

5.1Förebyggande arbete och rätt kompetens för konsumentvägledare

6Överskuldsättning

6.1Förebyggande åtgärder mot överskuldsättning

6.2Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning

6.3Slutlig preskriptionstid

7Förbjud snabblån

8Kreditprövning

9Könsdiskriminerande reklam

10Omvänt Nixregister

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att göra kommunerna skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)