Konsumentvägledning i hela landet

Motion 2019/20:568 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att skapa jämlik tillgång till konsumentvägledning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter både inför och efter köp av varor och tjänster. Konsumenter som inte är överens med företaget i samband med ett köp kan få konsumentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledningen arbetar både med enskild rådgivning och förebyggande arbete.

Din möjlighet att få vägledning och stöd i konsumentfrågor är beroende på vilken kommun du bor i. Allt färre kommuner i Sverige erbjuder konsumentvägledning till sina medborgare, och samtidigt minskar resurserna som kommunerna lägger på den vägledning som fortfarande finns. Detta trots att det enligt den årliga konsument­rapporten finns en hel del problemområden, där konsumenter blir lurade eller missnöjda med sina köp.

Konsumentverket uppger att kostnaden för konsumentskadan på grund av miss­lyckade köp av varor och tjänster uppgår till cirka 50 miljarder kronor per år.

Vi möts ständigt av reklam i vår vardag och det blir allt svårare att fatta välgrundade beslut som konsument. När konsumentvägledning behövs som mest minskar tillgången till just sådan runt om i landet. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med fjorton stycken enligt konsumentverkets rapport 2018:10 Läget i landet – KVL 2018, En lägesbeskrivning av kommunernas konsu­mentvägledning. I samma rapport för 2019 står att läsa att trenden med minskande konsumentvägledning i kommunerna fortsätter. I 71 kommuner saknas tillgång till hjälp av konsumentvägledare.

Det är femton kommuner fler än i fjol och det lägsta antalet under 2000-talet. I landet saknar totalt 1,4 miljoner invånare tillgång till kommunal konsumentvägledning.

Det finns en negativ trend i fråga om konsumenters tillgång till vägledning men också i fråga om hur mycket kommunerna väljer att satsa på denna viktiga verksamhet.

Det finns ett behov av att stärka den kommunala konsumentvägledningen och medborgarnas tillgång till den. I dag är budget- och skuldrådgivning (BUS) lagstadgad verksamhet för kommunerna. Att få hjälp när problem uppstått är därmed något kommunen ska bidra med, men inte att förebygga eller förhindra att en medborgare hamnar i skuld från början genom konsumentvägledning.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)