Kontaktperson/kontaktfamilj för nyanlända

Motion 2021/22:3865 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att studera förutsättningarna för ett stöd för att ge nyanlända invandrare en kontaktperson eller kontaktfamilj och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tagit ett stort ansvar för att ta emot människor på flykt. Det är en bidragande orsak till att Sverige gått från att vara et väldigt homogent land till att ha en befolkning där nästan en tredjedel antingen själva är födda utomlands eller har minst en förälder född utomlands.

Integrationen har förbättrats avsevärt på senare år. Tiden för att komma i arbete har halverats. Fortfarande har dock utrikes födda lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Det är svårt för många nyanlända att komma in i det svenska samhället på riktigt.

Kontakt med svenskar är en faktor som gör det lättare för invandrare att komma in i samhället. Ofta är det svårt att hamna i naturliga situationer där man träffar svenskar innan man får sitt första jobb. En möjlighet att underlätta integrationen är att ge nyanlända en kontaktperson eller kontaktfamilj. Vi tycker därför att detta bör stimuleras. Personliga möten är en förutsättning för integration.

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)