Kontroll av läkemedelsförskrivning och läkemedelsuttag

Motion 2009/10:So279 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kontroll av läkemedelsförskrivning och läkemedelsuttag.

Motivering

Läkemedel är den idag vanligaste behandlingsformen inom sjukvården. Utvecklingen av läkemedel har hittills varit mycket framgångsrik, och man kan behandla allt fler sjukdomar och skador. I takt med att läkemedlens betydelse för behandlingen ökar, måste också kontrollen vidgas.

Läkemedel är komplexa och doseringen är central i arbetet med att bota sjukdomar. Därför är det viktigt att en patient endast får det läkemedel, och den dosering, som behövs för det egna sjukdomstillståndet. Det ska inte vara möjligt att skaffa sig läkemedel genom att besöka olika läkare. Tyvärr är det idag möjligt att en patient kan komma över volymer av läkemedel som vida överstiger det egna behovet. Något som kan leda till missbruk och att patienten säljer subventionerade läkemedel på den svarta marknaden.

Utförsäljningen och avregleringen av Apoteket får inte heller bli en ny möjlighet att felaktigt skaffa sig mer läkemedel än vad man behöver. Det är inte klarlagt hur kontrollen kommer att se ut i en ny, privatiserad läkemedelshantering och detta är inte tillfredsställande. Det är därför av yttersta vikt att riksdagen tillkännager för regeringen om behovet av kontroll av läkemedelsförskrivning och läkemedelsuttag.

Stockholm den 30 september 2009

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare