Konvertering av arbetsgivaravgiften till inkomstskatt

Motion 2019/20:1944 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de högsta dolda skatterna är arbetsgivaravgiften. Att göra den synlig för medborg­arna är ett viktigt första steg mot att tydliggöra och skapa synlighet i skattesystemet. Detta kan göras på flera sätt, men många traditionella förslag är tyvärr utdaterade. Att till exempel skriva ut arbetsgivaravgiften på lönespecifikationen är inte fel, men har en oklar effekt. Hur många tittar på sin lönespecifikation varje månad, och hur många läser igenom och noterar det finstilta?

Hur stor andel av arbetsgivaravgiften som egentligen är skatt redan idag beror på hur hög inkomst du har och om du slår i maxtaket på de belopp du senare skulle kunna få ut av försäkringarna. Minst 30 procent av arbetsgivaravgiften är alltid skatt, då denna summa inte är kopplad till någon försäkring överhuvudtaget. 

De försäkringar som delar av arbetsgivaravgiften går till finansieras inte enbart av avgifterna utan betalas genom annan skatt. Detta förvirrar och vilseleder i sig. Dessutom är varken försäkringarna eller arbetsgivaravgiften frivilliga utan någonting som alla som arbetar måste betala en viss procent av sin bruttolön till. Allt detta tillsammans gör att arbetsgivaravgiften som helhet kan anses och bör vara en skatt, istället för att som idag benämnas som en avgift. 


Det mest effektiva för att synliggöra skatten och spela med öppna kort vore därför att arbetsgivaravgiften konverterades till inkomstskatt och drogs av från lönen på samma sätt.

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)