Kooperativ hyresrätt

Motion 2007/08:C376 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera byggande av kooperativa hyresrätter.

Motivering

Den kooperativa hyresrätten är sedan 2002 en permanentad upplåtelseform i Sverige. Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan vanlig hyres- och bostadsrätt. Boendeformen är ägnad att ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med större inslag av boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt.

Ökad självförvaltning ger bättre möjligheter att anpassa boendet till hyresgästernas särskilda önskemål. Genom närheten mellan hyresgästen och föreningen bör man också kunna uppnå en effektivare förvaltning.

Den kooperativa hyresrätten är också ett bekvämt och tilltalande sätt att ta sig ur marknaden för ägande av sin lägenhet.

Upplåtelseformen fungerar enligt två modeller, dels hyresmodellen där föreningen blockhyr huset eller husen av en annan hyresvärd, dels ägarmodellen där föreningen själv äger sina hus.

Ett sätt att upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt är att ombilda befintliga hyresrätter. Ett annat är att bygga nytt. Just det senare fallet har så här långt visat sig väcka störst intresse bland hyresgäster som önskar bo med kooperativ hyresrätt.

Det finns idag redan goda exempel i landet där man tillämpat den kooperativa hyresrätten som idé. Det har bland annat inneburit att byggkostnaderna kunnat begränsas. Det finns anledning att stimulera byggande med kooperativ hyresrätt.

Stockholm den 25 september 2007

Birgitta Eriksson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)