Körkort för vattenskoter

Motion 2012/13:T365 av Marie Nordén (S)

av Marie Nordén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett körkort för förare av vattenskoter.

Motivering

Vattenskotrar är populära fordon i våra vattendrag under sommartid. Men allt fler olyckor sker på grund av vårdslös körning. Förare av vattenskotrar behöver inget förarbevis, utan betraktas som befälhavare i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför till exempel båtar på sjön. Det innebär bland annat att man måste respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. Man måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller på människors hälsa.

Mycket har hänt sedan denna förordning kom till år 1998. Kustbevakning och sjöpolis kan rapportera om vattenskotrar som körs i hög hastighet i ett fartbegränsat område. Dessutom är förare ofta berusade. I Stockholm störs kryssningstrafik av vattenskotrar som åker framför fartyg. Vattenskotrar krockar och i samband med fest kan man exempelvis åka badring bakom en vattenskoter.

Detta vittnar om stor omognad hos förarna och att man ser vattenskotrar som leksaker i stället för fordon, som de är. På land krävs det förarbevis när man kör EU-moped eller skoter. För att öka säkerheten till sjöss borde därför även förare av vattenskotrar ha förarbevis.

Stockholm den 26 september 2012

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)