Kostnader för arkeologi

Motion 2021/22:1034 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kostnaderna för arkeologin ska minska för kommuner och markägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns uppskattningsvis 270 000 platser med kända fornlämningar och troligen minst lika många till som ännu inte är upptäckta. Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att ta bort eller skada en fornlämning och den som vill bygga bostäder i närheten av en sådan plats behöver tillstånd från länsstyrelsen. Idag utgör detta ett stort hinder för kommuner och markägare att det byggs fler lägenheter. I vissa fall har kostnaderna varit så höga att byggen stoppats. Om det ändå byggs så blir konsekvensen att kostnaden läggs på hyran som då skjuter i höjden. Samtidigt behöver vi få till mer bostadsbyggande i landet. Det behöver tillsättas en utredning om hur kostnaderna för arkeologin ska minska.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)