Kostnader för avlyssning

Motion 2019/20:653 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förminska eller helt ta bort brottsbekämpande myndigheters ansvar för att betala avgifter till teleoperatörer för avlyssningskopplingar inom brottsbekämpningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att kunna nå framgång i att avslöja kriminella organisationer krävs såväl mycket personal som möjligheten att utnyttja hemliga tvångsmedel, t.ex. avlyssning. Dessa metoder är, enligt många inom brottsbekämpningen, en förutsättning för att kunna avslöja kriminella nätverk. Kostnaden för dessa är dock väsentlig och gräver djupa hål inom våra brottsbekämpande myndigheters verksamheter.

I dag kostar en s.k. avlyssningskoppling ca 2500 kronor per månad och operatör. I många fall kan utredningar kring grov organiserad brottslighet pågå under flera år. En avlyssning under t.ex. två år skulle kosta polisen eller Tullverket 60000 kronor för en enda koppling och en enda operatör. Ofta behöver fyra olika operatörer användas för att säkerställa att avlyssningen sker rätt. Plötsligt är summan uppe på nästan en kvarts miljon kronor. Kostnaden kan multipliceras då många kriminella ofta har flera olika telefoner och telefonkort. Pengar som kunde användas till regelrätt brottsbekämpning måste nu läggas på att betala operatörerna istället. Detta är inte acceptabelt. De brottsbekämpande myndigheternas kostnader till operatörerna måste minska eller ännu bättre helt utgå.

De anslag som de brottsbekämpande myndigheterna får varje år skall gå till att be­kämpa kriminalitet. I ett samhälle där avlyssning är direkt avgörande för ett bra resultat bör inte kostnaden för detta löpande åläggas dessa myndigheter. Vi har alla ett gemen­samt ansvar för att stötta brottsbekämpande myndigheter och underlätta deras arbete


med att upprätthålla lag och ordning. En tydligare lagstiftning kring kostnaderna för avlyssningskopplingar vore ett bra steg för att främja detta.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)