Kostnader för avvisningar

Motion 2007/08:Sf202 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kostnader för avvisning.

Motivering

Det finns uppgifter som säger att en enda flykting har kostat skattebetalarna 1,7 miljoner kronor i rena utvisningskostnader. ”Sveriges dyraste resebyrå” lär Kriminalvårdens transporttjänst kallas.

Jag tror att det är viktigt att vi hushållar med skattemedel, och jag tror också att siffror som jag här presenterat väcker folks ilska. Det talas om boende på lyxhotell, resor i affärsklass och en del annat.

Kriminalvården skall, som alla andra myndigheter, hushålla med sina pengar – som är skattebetalarnas pengar.

Stockholm den 26 september 2007

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-26 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)