Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som ger minst fängelse som straff för illegalt gatuspel om pengar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att den som döms för illegalt gatuspel ska utvisas ur landet efter avtjänat straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige utmärker sig allt mer som ett turistland och hand i hand med denna utveckling har turismen kommit att betyda allt mer för svensk ekonomi. Enligt Tillväxtverket stod utländska turisters konsumtion i vårt land för 3,9 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster år 2000. År 2017 hade siffran stigit till 6,4 procent.

Turismen ger även goda effekter på vårt lands sysselsättning. År 2017 ökade den generella sysselsättningsgraden med 2,3 procent samtidigt som antalet sysselsatta som ett resultat av turismen ökade med hela 6,4 procent (källa: publikationen Fakta om svensk turism utgiven av Tillväxtverket år 2018, s.4). Sett mot denna bakgrund är det viktigt att vi alla bidrar till att göra turistupplevelsen i Sverige så angenäm som möjligt för våra utländska besökare.

Precis som turister lockar vanliga företagare, lockar de tyvärr även den organiserade brottsligheten. I mer än tio års tid har delar av centrala Stockholm – i synnerhet Västerlånggatan i Gamla stan – drabbats av utländska ligor som sätter upp ett sorts spel om pengar på gatan. Spelarna ger sken av att om man satsar 500 kronor och gissar under vilken av tre koppar en boll befinner sig, så vinner man den dubbla insatsen tillbaka. Medan en person är själva spelledaren, så klär andra ut sig till turister som låtsas spela och stundom vinna. Andra håller utkik efter polisen. Någon verklig chans att vinna finns dock aldrig då spelet är riggat från början till slut. Spelar man en gång kommer ligan dock att hetsa en att försöka vinna tillbaka sina pengar. Somliga turister förlorar 500 kronor, andra har enligt uppgift förlorat tusentals kronor.

Hur mycket ligan omsätter är okänt, men vittnesuppgifter gör gällande att ligan verkar bestå av fem grupper om upp till totalt femtio personer. Detta organiserade lurendrejeri är väldokumenterat, fotograferat och omskrivet. Kända journalister såsom Lars Epstein samt flera dagstidningar, radio, polisen och amatörbloggare har dokumenterat denna olagliga verksamhet otaliga gånger under den senaste tioårsperioden. Ändå händer ingenting. Varje vår återkommer spelarna och varje vår faller nya turister offer för deras illegala verksamhet (källor: www.dn.se, Dobblarna åter på Västerlånggatan efter friande dom i förra veckan, 10 juni 2015, www.dn.se, Dobblarna tillbaka på Västerlånggatan, 20 mars 2011, www.svd.se, Gatuspelare lurar turister, 11 oktober 2007, www.sverigesradio.se, Högsäsong för ficktjuvar och bluffakturor, 13 juli 2007, www.dn.se, Ligor tjänar storkovan på illegalt spel, 26 juli 2006 och www.dn.se, Framgångsrik kampanj mot dobblarna i Genève, 4 juli 2013).

För att komma tillrätta med problemet med utländska ligor som siktar in sig på att lura av turister pengar med gatuspel, måste en lagändring komma till. Polisen har själva klagat på att det inte gör någon skillnad om de griper spelarna, eftersom brottet rubriceras som brott mot lotterilagen och därför endast ger böter (källa: www.dn.se, Dobblarna tillbaka på Västerlånggatan, 20 mars 2011 och www.svd.se, Gatuspelare lurar turister, 11 oktober 2007).

Jag vill därför att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som garanterar att dessa ligor straffas för sin illegala verksamhet. Exempelvis kan det införas rekvisit som gör att brott mot lotterilagen som riktas mot turister hädanefter ska anses som grovt och därmed lägst ge fängelsestraff och utvisning ur landet efter avtjänat straff.

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)