Krafttag mot nedskräpning vid våra återvinningsstationer

Motion 2017/18:781 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om sopdumpning/nedskräpning på återvinningsstationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En allt grisigare miljö i vår närmiljö har skapats runt våra återvinningsstationer. Det handlar dels om privatpersoner som dumpar allt från soffor till kylskåp och annat som egentligen ska lämnas på kommunala bemannade återvinningscentraler men också om företag och verksamheter som dumpar byggavfall och andra grovsopor.

Ungefär häften av all sopdumpning på våra stationer kommer från företag och verksamheter, och resterande från hushåll.

Kommunerna upplyser sina medborgare om vad som gäller men trots det är nedskräpningen kraftig.

I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser som allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare men åtgärder saknas när väl nedskräpningen är ett faktum.

Förbudet mot nedskräpning

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken: ”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.”

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats som allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning med större föremål eller i stor omfattning. Men trots denna skrivning är det mycket få som lagförs för denna kraftiga nedskräpning.

Det här är ett stort problem runt om i landet både vad gäller de stora kostnader som de åsamkar och den grisiga miljön i och runt våra återvinningsstationer.

Ökad frekvens på tömningarna av sopcontainrarna och information hjälper föga då det stora problemet är alla de sopor som inte hör hemma på återvinningsplatserna och som dumpas på platsen illegalt.

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)