Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3118

av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete med informationsspridning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade satsningar på att sprida kunskap om hedersproblematikens grunder till vissa nyckelpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelbundna lokala kartläggningar av elevers attityder och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontinuerliga utbildningar för skolpersonal i att förstå, identifiera och agera säkert
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)
Behandlas i betänkande (14)