Krav på djurskydd och djurhållning vid offentlig upphandling

Motion 2021/22:1342 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att fler offentliga upphandlingar ska ställa djurskyddskrav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en miljö- och djurskyddslagstiftning som ställer långtgående krav på svenska bönder med djuruppfödning att djuren ska behandlas väl.

Detta är något vi ska vara stolta över och som borde vara självklart överallt när vi håller djur för vår egen vinnings skull.

2018 höll två av regeringens ministrar en pressträff där de lät meddela att det ställdes krav på djurskydd i ungefär 60 procent av alla fall och att regeringen tyckte att det är för lite. Regeringen skulle då inleda ett arbete i syfte att göra det obligatoriskt att ställa sådana krav. Det lät väldigt bra. Därefter har tyvärr inget mer hänt.

Så här sade dåvarande civilminister Shekarabi enligt regeringens hemsida: ”- De höga krav på miljö och hälsa som vi har i Sverige och som de svenska bönderna lever upp till ska inte innebära en konkurrensnackdel gentemot de utländska producenter som inte uppnår samma höga nivå.” Dåvarande konsumentminister Per Bolund sade: ”- Vi kommer att vidta åtgärder för att få en långsiktig hållbar livsmedelsförsörjning som gynnar god djurhållning och minskar klimatpåverkan. Vi vet att många konsumenter tycker det här är viktigt och nu möter vi den efterfrågan.”

Några av de största kunderna av livsmedel är kommuner, landsting och andra offentliga myndigheter som upphandlar sina inköp. Det handlar om maten till exempel skolor, äldreomsorg och sjukhus.

Vid offentlig upphandling tillåts dock inte en upphandlande myndighet att ställa krav på exempelvis ursprung och närproduktion, vilket medför att Sverige varje år upphandlar stora mängder animaliska produkter som inte omfattas av den svenska djurskyddslagstiftningen.

Det blir därför väldigt viktigt att den upphandlande myndigheten istället ställer faktiska krav på djurskydd och god djurhållning. Sådana kan tillexempel ta sikte på minskad antibiotikaanvändning, kortare transporter av djur till slakt, reglering kring operativa ingrepp, betesdrift, förbud mot svanskupering och annat.

För att gå mot en mer långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning samt att värna om djurens välfärd behöver upphandlande myndigheter bli bättre på att ställa obligatoriska krav på djurskydd och djurhållning vid upphandling av animaliska produkter. Dessa krav ska motsvara den svenska standarden. Något annat vore ologiskt, om vi samtidigt vill värna om vår inhemska matproduktion.

Elin Lundgren (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)