Krav på flytväst i fritidsbåtar

Motion 2012/13:T364 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på flytväst i fritidsbåtar.

Motivering

Många av dem som omkommit genom drunkning har varit ute i fritidsbåtar och inte använt flytväst. Flytvästen är en billig livförsäkring. Undersökningar visar att åtta av tio som drunknat i samband med att de fallit överbord skulle ha klarat sig om de använt flytväst. Det innebär att 280 personer av de 354 som omkommit i samband med fritidsbåtsolyckor under de senaste tio åren skulle ha klarat sig. Om dessa personer burit flytväst hade cirka 75 procent av dödsfallen kunnat undvikas, vilket motsvarar 240 människoliv.

De flesta svenskar är simkunniga, men många underskattar farorna vid en olycka. Om man oväntat faller överbord och det bara är några få grader i vattnet, är det lätt att gripas av panik och en snabb nedkylning. Om den drabbade då befinner sig långt från land och saknar flytväst är risken för att drunkna stor.

Flytvästen en enkel och billig säkerhetsåtgärd som räddar liv. I våra grannländer Norge, Danmark och Finland är det obligatoriskt att ha flytvästar i fritidsbåtar. En sådan lagstiftning borde kunna införas även i Sverige.

Stockholm den 10 september 2012

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)