Krav på ökad effektivitet hos myndigheter

Motion 2021/22:1871 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skärpa kraven på landets myndigheter att deras handläggningstider ska följa kraven från svensk och europeisk lagstiftning om maxtider och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förtydliga för våra myndigheter att de måste följa lagar och regler i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en myndighet om den på grund av sin försumlighet bryter mot gällande tids- och handläggningslagar, så att ett företag förlorar pengar eller drabbas av annan skada, ska vara skyldig att ersätta företaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har många myndigheter, vilket i sig kan ifrågasättas hur effektivt det är och om inte detta ytterligare kunde effektiviseras. Det är viktigt att Sverige minskar sin byråkrati för att öka konkurrenskraften. Många av våra myndigheter gör ett mycket bra jobb och levererar sina beslut i god tid till företag och privatpersoner, men tyvärr gäller det inte alltid hos alla myndigheter. Det finns exempel på både svenska regler och EU-regler som talar om hur länge en myndighet får hålla på med sin handläggning innan den måste vara klar. Att en myndighet skyller på att man inte har ekonomiska resurser, är dåligt bemannad, inte har tillräckligt kunnig personal eller att man medvetet prioriterar ner vissa ärenden är helt oacceptabelt.

En myndighet som fått skarp kritik för detta från bland annat JK och JO är Kemi-kalieinspektionen i Sverige för sina långa handläggningstider för olika växtskyddsmedel. Detta har orsakat förluster för flera odlare i Sverige och också påverkat viljan att producera vissa svårodlade grödor i Sverige. Detta gör att många företag förlorat intäkter och ökat sina kostnader på grund av myndighetens bristfälliga arbete. Ett annat tydligt exempel är Polismyndighetens ansvar att handlägga vapenlicenserna i rimlig tid. Långa handläggningstider gör att jägare har missat att ha sina vapen klara till jakten, och många vapenhandlare har förlorat pengar och hamnat i svåra ekonomiska situationer på grund av bristerna i polisens vapenhantering. Trots kritik från JK och JO så har inte dessa brister rättats till, vilket gör att dessa myndigheter inte följer lagen och enskilda företag får då ta den ekonomiska förlusten. Det finns många fler exempel men det viktigaste är att våra myndigheter får ett förtydligande om att man måste följa lagar och regler. Om man inte följer reglerna av någon anledning så måste man kompensera de företag som förlorar pengar på grund av det.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)