Krav på registrering av kontantkort

Motion 2019/20:5 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på registrering av kontantkort till mobiltelefoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Marknaden för så kallade kontantkort till mobiltelefoner är fortfarande relativt omfattande. Ett kontantkort innebär att inget abonnemang är knutet till telefonnumret och simkortet. Dessa kontantkort kan köpas lite överallt och köparen behöver bara betala för kortet, utan att på något sätt registrera sina personliga uppgifter.

Fördelen med nuvarande kontantkortshantering är att den är billig utan omfattande administration. Det finns också ideologiska aspekter på att kunna köpa ett kort utan personlig registrering. Dock är det väl känt att dessa anonyma kontantkort utgör en viktig del i kriminella personers olagliga verksamhet. I själva verket skulle en hel del grov kriminalitet försvåras avsevärt med tvång på registrering av kontantkorten, tillika skulle det underlätta polisens utredningar enormt i många fall. Jag finner att fördelarna uppenbart väger tyngre än nackdelarna med personlig registrering av kontantkort.

På grund av ovanstående vill vi att lagen ändras så att kontantkort bara ska få säljas vid samtidig registrering med giltig legitimation. Företagen som säljer kontantkort ska kunna visa upp registret för varje sålt kontantkort.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-10 Granskad: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)