Kreditupplysning

Motion 2009/10:Fi304 av Hans Rothenberg (m)

av Hans Rothenberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om kreditupplysningar.

Motivering

Problemet med bluffakturor och bluffkrav hör tyvärr till många företags vardag. En bluffaktura är ett krav som uppenbart vilar på helt eller delvis påhittad grund. Många oseriösa aktörer utnyttjar medvetet missförstånd hos tilltänkta kunder eller använder sig av försäljningsmetoder av bedräglig natur.

De oseriösa aktörernas agerande kan ofta sägas strida mot det som kallas god inkassosed. Inte sällan är deras identitet oklar och de gör sig ofta oanträffbara såväl via telefon som genom korrespondens.

Om betalning uteblir hotas med ansökan om betalningsföreläggande, vilket särskilt skrämmer mindre företag. Själva hotet om betalningsföreläggande är ofta de oseriösa aktörernas främsta verktyg och mer sällan driver man sina krav till domstol. Särskilt mindre företag är mycket känsliga för betalningsanmärkningar, och många gånger betalar man tvistiga fordringar för säkerhets skull trots att kravet skulle ha kunnat bestridas.

Idag registreras redan en ansökan om betalningsföreläggande som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Detta görs för näringsidkare, dock ej om det är fråga om fysiska personer som inte är näringsidkare. Denna skillnad i hantering är inte logisk då samma villkor bör gälla för såväl fysiska personer som för juridiska dito. Därför bör kreditupplysningslagen ändras så att en ansökan om betalningsföreläggande inte alltid skall kunna införas i kreditupplysning för såväl fysiska personer som näringsidkare. För att reformen inte skall kunna kringgås bör justering av kreditupplysningslagen kompletteras med ett tillägg i sekretesslagen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)