Kriminalisering av hedersbrott

Motion 2019/20:1341 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en egen brottsrubricering för hedersbrott samt att hedersbrott ska vara straffskärpande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnorörelser, politiker och enskilda individer har under decennier jobbat hårt för att vårt land ska vara det bästa landet för kvinnor att leva i. Kvittot på hårt arbete är att Sverige är ett av världens mest moderna och jämställda länder.

Samtidigt finns det delar av Sverige där detta inte märks. Enligt en nyligen gjord undersökning i segregerade områden (av föreningen Varken hora eller kuvad) så får 83 procent av tjejerna inte ha killkompisar. 73 procent av tjejerna får inte inleda kärleks­relationer innan de gifter sig och 28 procent av tjejerna upplever att de kontrolleras mycket hårt av sina manliga släktingar och föräldrar.

Synen på kvinnors rättigheter och vår roll i samhället varierar från kultur till kultur. Dagens kulturrelativister var igår machokulturens främsta motståndare. I dag är tyst­naden hos många av dem påtaglig.

Att inte erkänna att det i delar av Sverige finns en hederskultur som begränsar människors frihet och självbestämmande är att se mellan fingrarna. Att inte vara beredd att göra något åt det är att svika de utsatta.

På samma sätt som vi kämpat mot machokulturen behöver vi bekämpa heders­kulturen. I Sverige har vi valt att kriminalisera brott som begås med särskilda motiv och mot särskilt utsatta personer. Brott som begås med homofobiska föresatser straffas hårdare och brott som begås i en relation av en man mot en kvinna straffas hårdare.

Det är dags att brott som begås med hedersmotiv är straffskärpande på samma sätt som hatbrott. Och att brott som begås som ett led i att upprätthålla familjens heder kriminaliseras på samma sätt som grov kvinnofridskränkning tillsammans med en utvidgad gärningsmannakrets.

Motståndare till att kriminalisera hedersbrott påstår ofta att det kommer finnas stora bevissvårigheter i att visa att någon haft heder som motiv för brottet. Att någonting är svårt att bevisa kan inte leda till slutsatsen att inte kriminalisera det. Med det synsättet hade våldtäkt inte varit ett brott eftersom det typiskt sett är svårt att bevisa och antalet fällande domar är relativt lågt. Detta har inte hindrat feminister från att länge driva frågan om hur brottet på ett ännu bättre sätt kan spegla sunda och moderna värderingar genom en samtyckeslagstiftning.

För att fortsätta vara ett av världens mest jämställda länder måste kvinnors rättig­heter i hela Sverige upprätthållas. Oavsett om du bor i Rosengård eller Vellinge. Det är dags att lyfta blicken och se hela Sveriges jämställdhetsutmaningar. Att kriminalisera hedersbrott är ett steg på vägen.

I januariavtalet mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna ingår förslag om straffskärpningsgrund och egen brottsrubricering av hedersbrott. En utred­ning ska pågå fram till 2020 och ny lagstiftning ska enligt avtalet införas 2022. Det är anmärkningsvärt att regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna dröjer med införandet av den här typen av jämställdhetsförslag. Fram till att lagstiftning presen­terats för riksdagen på området förtjänar frågorna att få den politiska uppmärksamhet som en riksdagsmotion innebär.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)