Kriminalisering av oskuldsoperationer

Motion 2022/23:1285 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En del av det akuta könsförtrycket i Sverige tar sig i uttryck i form av hedersförtryck och pågår fullt lagligen, samtidigt som det reproducerar farlig okunskap, begränsar inte minst unga kvinnors frihet och i värsta fall leder till döden. SVT:s senaste granskning visar att något så förlegat som oskuldsoperationer (hymenoperationer), oskuldskontroller och oskuldsintyg fortfarande sker i vårt land. Denna typ av utförande är ett sätt att upprätthålla hedersförtryck och hederskultur. I dessa patriarkala föreställningar så är ett tecken på att en flicka som har gifts bort är oskuld att hon på bröllopsnatten via samlag blöder. Gör hon inte det så är hon inte oskuld vilket kan leda till förödande konsekvenser för flickorna. Därför söker sig flickor och kvinnor till vården och privata kliniker för att få oskuldsoperation eller intyg på att de är oskulder.

Enligt SVT:s granskning så utför fem av tjugo privatkliniker oskuldoperationer. Några av dem är Diamond plastkirurgi, Akademikliniken, Estetiska Institutet, Kvinnorådgivning klinik och Vårby Care. Det här bryter mot patientsäkerhetslagens krav om att all hälso- och sjukvård ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och även om det finns möjlighet att vidta åtgärder mot kliniker som genomför operationer som saknar vetenskaplig grund så är det inte tillräckligt. Det behövs starkare lagstiftning och kriminalisering för att komma åt utförarna. Den tidigare socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning, ”Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet” som ska kartlägga oskuldskontroller, utfärdande av oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Utredare ska även komma med förslag på hur man kan stoppa detta. Förslaget ska presenteras den 1 december.

Det är därför av största vikt att den nuvarande regeringen fortsätter det arbete som den förra regeringen påbörjat. Kyskhetsnormen och myten om mödomshinnan hör inte hemma i Sverige eller någon annanstans. för den delen. Ska vi stoppa hedersförtryck så behöver vi vidta flera åtgärder, ett av dem är att kriminalisera utförande av oskuldsoperationer (hymenoperationer), oskuldskontroller och oskuldsintyg.

 

 

 

Aylin Fazelian (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)