Kriminalpolitiken

Motion 2006/07:Ju313 av Lena Olsson m.fl. (v)

av Lena Olsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Ju313

av Lena Olsson m.fl. (v)

Kriminalpolitiken

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Klass och brottslighet 3

4.1 Klass och utsatthet för brott 4

4.2 Kriminaliseringen av fattigdomen 4

4.2.1 Konsekvenserna av ”nolltolerans” 5

4.2.2 Antalet fångar bör minska 5

4.3 Missbrukare på anstalterna 6

4.4 Klass och rättshjälp 6

5 Etnisk diskriminering i rättsväsendet 8

6 Kunskaper om genusanalys och sexualiserat våld 10

6.1 Våld i enkönade parrelationer 10

6.2 Mer kunskap behövs 11

7 Kunskap för ökad rättstrygghet för HBT-personer 12

7.1 Bristande kompetens i rättskedjan 12

7.2 Förolämpningar på grund av sexuell läggning och könsidentitet 13

8 Diskriminering mot funktionshindrade 13

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (7)