Kriminalvården

Motion 2006/07:Ju262 av Alice Åström m.fl. (v)

av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Ju262

av Alice Åström m.fl. (v)

Kriminalvården

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 En storsatsning i Vänsterpartiets budget 3

4.1 Fångombudsman 4

4.2 Återinförande av villkorlig halvtidsfrigivning 4

5 Frivården 5

5.1 Programverksamhet 6

5.2 Kvinnor inom frivården 6

5.3 Frigivningsverksamhet 7

6 Rehabilitering under fängelsetiden 7

7 Narkotikasituationen 8

8 Personalen – Kriminalvårdens viktigaste resurs 9

9 Mänskliga rättigheter för intagna inom Kriminalvården 10

10 Häkten 10

10.1 Restriktioner 11

10.2 SOU 2006:17 En ny häkteslag 11

10.3 Motivationsarbete 12

11 Kvinnor inom kriminalvården 13

12 Barn till dömda 13

12.1 Besök och telefonkontakt 14

12.2 Barn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (14)