Kriminalvårdens personal och namnbricka

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tryggheten för Kriminalvårdens personal genom att se över frågan om att personalen endast behöver ha sitt förnamn på namnbrickan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kriminaliteten blir all brutalare och polis, åklagare, sjukhuspersonal och personal som arbetar inom kriminalvården hotas av grovt kriminella. Samhället bör ta dessa hot på största allvar och skydda särskilt utsatta yrkesgrupper samt deras familjer.

Idag bär kriminalvårdare sitt fullständiga namn på sin namnbricka, vilket omöjliggör anonymitet i en många gånger svår arbetsmiljö. Kriminalvårdare bör ha möjligheten att bara ha sitt förnamn på namnbrickan, något som även facket tycker är rimligt.

Som bland annat SVT (15 juli 2018) kunnat rapportera finns det vittnesmål om att kriminalvårdare har blivit uppsökta av klienter utanför jobbet. Det förekommer även att intagna skickar hotfulla brev och sms till kriminalvårdare. Detta är oacceptabelt och bör motverkas så att kriminalvårdarnas säkerhet och trygghet säkerställs. Anställda ska inte behöva utsättas för vare sig fysiska eller psykiska hot.

För att öka tryggheten för kriminalvårdens personal bör därför frågan om att personalen enbart behöver ha sitt förnamn på namnbrickan ses över.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-12 Granskad: 2018-11-12 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)