Kriminella och medborgarskap

Motion 2021/22:394 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 8§ lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap bör strykas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det alltför lätt att få medborgarskap vilket Sverigedemokraterna har påtalat i en rad sammanhang och har en djuplodande politik för att förändra. Innan en större reform kan genomföras bör dock de värsta orimligheterna i dagens system reformeras, till exempel att myndiga personer mellan 18 och 21 får medborgarskap utan att saken prövas utifrån om man är en laglydig person. Som lagen är skriven kan man alltså leva som tungt kriminell i Sverige och belönas med medborgarskap genom en enkel anmälan så länge man inte fyllt 21 år.

8§ i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap bör därmed strykas vilket innebär att alla personer över 18 år får en likvärdig prövning där kriminellt leverne blir ett viktigt kriterium.

Josef Fransson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)