Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2020/21:3336

av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Kultur- och mediepolitisk motion

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder, t.ex. att se över regleringsbreven, för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att ta fram en ny kulturpolitik för 2020-talet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av kultursektorns myndighetsstruktur bör genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Kultursamverkansmodellen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)