Kultur för lokal, regional och nationell utveckling

Motion 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Kr308

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Kultur för lokal, regional och nationell utveckling

mp651

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Kulturpolitikens uppgift 7

5 Gröna kulturjobb 7

5.1 Kultur motorn i den regionala utvecklingen 8

5.2 Regionala kulturcentrum 9

5.3 Regionala kulturfonder 9

6 Kulturmiljövård 10

6.1 Kulturturism 11

7 Kommunala kulturhus 11

8 Folkbildningen 12

8.1 Omställningslyft 13

9 Kulturutövarna 13

9.1 Professionella kulturutövare 13

9.1.1 Ekonomisk trygghet 14

9.1.2 Arbetsstipendier och generellt stöd 14

9.1.3 Kreativa småföretagare 15

9.2 Amatörkultur 16

9.3 Scenkonst 17

9.4 Bild, form och design 17

9.5 Musik 18

9.6 Film 18

9.7 Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)