Kultur med mångfald och kvalitet

Motion 2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

av Lennart Kollmats m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2002/03:Kr372

av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Kultur med mångfald och kvalitet

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Liberal kulturpolitik 4

Frihet, mångfald och kvalitet 5

Finansiering från flera håll 6

Mer resurser till kulturen gynnar hela samhället 6

Stimulera barns och ungdomars kulturintresse 7

Kunskap och bildning 7

Främja läsandet 8

Avskaffa filmcensur för vuxna 9

Sponsring av kultur ska underlättas 9

Kultur för alla 10

Kultur på nätet 10

Återupprätta Stiftelsen framtidens kultur 10

Vårda kulturarvet 11

Arkeologiska utgrävningar på lika villkor 11

Satsning på museer 12

Öka stödet till fria grupper och regionala teatrar 13

Stärkt stöd till de nationella institutionerna 14

Stärk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)