Kultur på recept

Motion 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur på recept och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur på recept är en modell som infördes under alliansregeringen. Forskning visar att kulturupplevelser och kulturaktiviteter kan hjälpa till att stimulera och rehabilitera personer som stått utanför arbetsmarknaden länge. Framförallt gäller det personer som drabbats av stress, utbrändhet och stroke och de som varit isolerade under en längre period och som på grund av detta tappat självkänslan och inte sökt sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Flera års forskning visar att man kan minska stressnivåerna med hjälp av kultur­upplevelser. Samtidigt som kulturen hjälper dem som mest behöver det så tryggar det även kulturutövarnas arbetstillfällen.

Modern sjukvård med evidensbaserad forskning och kunskap ska ligga till grund för sjukhusen. Med den senaste erfarenheten kan vi utveckla kunskap som leder till framgång och nya sätt att behandla patienter på och utveckla arbetet framåt.


Eftersom kultur på recept varit en framgång, anser vi att den forskning som gjorts bör användas och skarpa reformer utredas och sjösättas för att kultur i vården på allvar och bredare front kan implementeras och användas inom hälso- och sjukvården.

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)