Kultur

Motion 1998/99:Kr275 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1998/99:Kr275

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Kultur

1 Sammanfattning

Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan
den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Överläggningarna har resulterat i en uppgörelse som bland annat
innefattar budgetpropositionen. Detta gör att Vänsterpartiet står bakom
propositionens förslag till utgiftstak och fördelningen av pengar på olika
utgiftsområden. Även om årets proposition innehåller vissa påslag på
anslagen till kommunsektorn, finns det givetvis mycket som vi från
Vänsterpartiets sida hade velat ha annorlunda. Vi arbetar vidare för våra
mål och vill vara förberedda för mer djupgående förändringar framöver
genom att begära utredningar som skall ta fram underlag för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (84)