Kultur

Motion 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)
Sammanfattning

I Centerpartiets kulturmotion kan man bland annat läsa om vår syn på den statliga kulturpolitiken. Centerpartiet vill att både själva kulturen och besluten om denna ska finnas så nära människan som möjligt. Alla människor ska kunna vara delaktiga i utformning och genomförande av kulturaktiviteter. Kulturen ska växa underifrån.

För Centerpartiet är det viktigt att kulturen sätts in i ett större sammanhang, både när det gäller kulturens potential i att få människor att må bra samt kulturens roll i den regionala och nationella tillväxten. Kulturpolitiken bör alltså inte ses som ett avskilt sakområde utan som en del av hela det samhälle vi lever i.

I denna motion hittar du mer information om bland annat:

hur vi minskar den statliga styrningen av kulturpolitiken

tillgänglighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)