Kulturen tillhör alla

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V)

av Bengt Berg m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:Kr307

av Bengt Berg m.fl. (V)

Kulturen tillhör alla

V541

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Feministisk strategi 5

5 Samhällets ansvar för kulturen 5

6 Barnkulturplaner i alla kommuner 6

7 Lokaler för kulturens svängrum 6

8 Unga Klara 7

9 Maxtaxa i kulturskolan 8

10 Fritidsgårdar 8

11 Digital kultur i dag och i morgon 9

11.1 Digitala bibliotek 9

12 Kulturens vidare ramar 10

13 Film för alla 11

14 Biblioteken 12

14.1 Skolbibliotek 13

14.2 Bibliotek som når alla 14

14.3 Biblioteksersättningen 14

15 Läsning 15

16 Konstnärernas villkor 16

16.1 Scenkonstnärernas pensioner 17

17 Stöd till arrangörerna 17

18 Ett tillgängligt kulturarv 18

18.1 Fritt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)