Kulturens kraft och motkraft

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Motivering 6

Kulturen och jämställdheten 7

Folkbildning 7

Museer 8

Länsmuseerna 8

Genusaspekter på museiverksamheten 9

Teater, dans och musik 9

Barn- och ungdomsverksamhet 10

Fria grupper 10

Dans 11

Musik 11

Länsmusiken 11

Arrangörsstödet 11

Fonogramstödet 12

Folkmusik 12

Barnkultur 12

Kultur i skolan 13

Film 13

Jämställt filmskapande 14

Minoritetskultur 14

Samisk kultur 15

Mångkultur 15

Internationellt kulturutbyte 16

Kulturinstitutionernas hyreskostnader 16

Medier 16

Public service-sändningar från våra grannländer 17

Riksförbundet Öppna kanaler 18

Ungdom och medier 18

Mediernas könsstereotypa bild av människor 19

Kulturarvet 19

Kulturmiljövård 19

Arkivfrågor 20

Anslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)