Kulturfrågor

Motion 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Kr309

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Kulturfrågor

V596

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Feministisk strategi 5

5 Gemensamt ansvar för konst och kultur 5

6 Nationell strategi för kulturskolan 6

7 Kultur behöver lokaler 6

8 Digital kultur 6

9 Digitala bibliotek 7

10 Film för alla 8

11 Digital bio 8

12 Den svenska filmens kulturarv 9

13 Annat filmstöd 10

14 Satsning på språk- och läsförståelse 10

15 Kulturarvet 12

16 Konstnärernas villkor 13

17 Scenkonstnärernas pensioner 15

18 Fritt inträde på våra museer 15

19 Funktionshinderperspektivet 16

20 Kulturen – en livsnerv i hela landet 17

21 Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014 17

22 Populärkulturen 17

23 Internationellt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)