Kulturpolitik

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Kr278

av Tina Ehn m.fl. (MP)

Kulturpolitik

MP1604

1 Sammanfattning

För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa möjlighet att utveckla sina förmågor och att få uttrycka sig fritt; i den grundläggande friheten ligger en välståndsskapande kraft. Vi menar att i ett demokratiskt samhälle måste alla människor ges förutsättning att använda den skaparkraften.

I den här motionen presenterar vi en kraftfull samling insatser som skulle stärka kulturskaparnas villkor, bland annat scenkonstpensioner, stipendier, utställningsersättningar och satsningar på centrumbildningarna och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)