Kulturpolitiken

Motion 1997/98:Kr213 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1997/98:Kr213

av Olof Johansson m.fl. (c)

Kulturpolitiken

Innehåll

1 Sammanfattning  

2 Inledning  

3 Kulturpolitik inför 2000-talet  

4 Barnkultur  

5 Synliggör kvinnorna i kulturpolitiken inför år 2000  

6 Folkbildningen  

6 .1 Vilken roll kan folkbildningen spela idag?  

6 .2 Delaktighet i kulturlivet  

6 .3 Social betydelse  

7 Mångkultur  

8 Publikarbete  

9 Kulturarvet  

10 Film  

10 .1 Nytt filmavtal  

10 .2 Film i hela landet  

10 .3 Visningsfrämjande stöd  

10 .4 Regionala filmcentra  

10 .5 Regional filmproduktion  

11 Kulturens samhällsbetydelse  

12 Kulturen i regionalpolitiken  

13 Kultur skapar sysselsättning  

14 Kultur i hela landet  

15 Regionala utvecklingsplaner för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)