Kultursponsring

Motion 2006/07:Sk222 av Lars-Ivar Ericson och Solveig Ternström (c)

av Lars-Ivar Ericson och Solveig Ternström (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultursponsring.

Motivering

Olika former av kultur får oss att må bättre och kulturens roll i samhällslivet kan inte nog värderas. Glädjande nog vill även företag satsa medel för att främja utbudet av kultur och kulturen gläder sig över bidrag från näringslivet.

I de flesta länder är sponsring av idrott och kultur en självklarhet och ger avdragsrätt för kostnaderna vid beskattning. I Sverige är inte skattelagstiftningen lika klar när det gäller kultursponsring och det leder till tveksamhet hos företagen. Därför är det viktigt att skapa tydliga och klara regler för skatteavdrag vid sponsring av kulturaktiviteter.

Stockholm den 27 oktober 2006

Lars-Ivar Ericson (c)

Solveig Ternström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)