Kunskapsstöd angående barn som blivit till via surrogatarrangemang

Motion 2019/20:972 av Elin Lundgren och Sanne Lennström (båda S)

av Elin Lundgren och Sanne Lennström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att ta fram ett kunskapsstöd som rör barn som kommit till via surrogatarrangemang så myndigheterna har riktlinjer och ett gemensamt sätt att hantera dessa ärenden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns många par som är ofrivilligt barnlösa och som ser över olika möjligheter till att kunna bli föräldrar. Det går att se en trend som visar på att antalet internationella adoptioner blir färre och antalet barn som blir till via surrogatmoderskap ökar i Sverige. Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige så många vänder sig till länder som Ukraina eller Georgien. Surrogatmoderskap leder till att fattiga kvinnor exploateras. Frågan om surrogatmoderskap har utretts och en statlig utredning har landat i att det fortsatt inte ska vara tillåtet inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Trots detta så föds barn via surrogatmoderskap som växer upp i vårt land. Det är viktigt att dessa barn får en trygg och bra uppväxt. Många av dessa barn har kommit till utanför Sveriges gränser. Även om surrogatmoderskap inte är tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård är det angeläget att det finns ett kunskapsstöd för våra myndigheter när de ska hantera frågeställningar som rör barn som har kommit till via surrogat­arrangemang, så att inga barn riskerar att hamna i kläm. Detta med tanke på att inget barn ska vara utan rättsliga föräldrar eftersom det kan ge förödande konsekvenser under barnets första månader i livet.

Elin Lundgren (S)

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)