Kvarkens färjetrafik

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hitta en finansieringslösning för byggandet av en ny färja som ska trafikera sträckan Umeå–Vasa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken skapar en naturlig kontakt mellan Sverige och Finland, vilket möjliggör ekonomisk och kulturell integration mellan våra länder.

Det svenska EU-inträdet har inneburit mycket positivt för vårt land, men för färjetrafiken i Kvarken har det resulterat i att taxfreebutikerna ombord på färjorna har försvunnit. Taxfree har varit en stor intäktskälla, och i dag bär sig tyvärr inte trafiken på kommersiella grunder.

Under Alliansens tid vid regeringsmakten drev man frågan om att bygga en ny färja för trafiken mellan Umeå och Vasa. Tillsammans med dessa kommuner och EU skulle staten kunna bygga en modern färja som klarar komfortkraven från passagerarna och isen på vinterhalvåret. Den nya båten brådskar och det är hög tid att det blir klarhet i hur framtiden för färjetrafiken kommer att se ut. För att tidsplanen om en ny färja kring år 2020–2021 måste upphandlingen påbörjas 2018 senast. Det är därför hög tid att regeringen ser över möjligheten till att hitta en finansieringslösning.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)