Kvarkentrafiken

Motion 2007/08:T393 av Britta Rådström och Katarina Köhler (s)

av Britta Rådström och Katarina Köhler (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser för att trafiken över Kvarken tryggas.

Motivering

Trafiken över Kvarken har under lång tid varit mycket viktig, inte bara för svensk del utan också för Finland och Norge. Den är viktig både för basindustrin och för övrig industri och dess transporter samt för pendling till studier och arbete. Vidare är det en viktig förutsättning för ökad turism.

Båttrafiken spar också på miljön och minskar vägslitaget. Trafiken på väg mellan Finland och Sverige via Haparandra sliter hårt på vägarna och kommer att öka betydligt om båttrafiken försvinner.

Finska staten stöder båttrafiken ekonomiskt. Så borde svenska staten också göra.

Stockholm den 3 oktober 2007

Britta Rådström (s)

Katarina Köhler (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)