Kvinnornas livsvillkor

Motion 1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1994/95:A807

av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Kvinnornas livsvillkor

Dela lika -- dela rättvist

Kvinnor i Sverige har uppnått en sådan ställning i
samhället att vi har ett särskilt ansvar för andra kvinnors
situation i världen. Vårt mål är en fredlig och fungerande
värld, där världens resurser fördelas rättvist och med hänsyn
till miljön. Centerkvinnorna deltar i det internationella
arbetet bl a genom medverkan vid konferenser som Nordiska
rådets största satsning genom tiderna -- Nordiskt Forum --
och vid FN:s konferenser som den stora kvinnokonferensen
i Peking i år och i dess förberedelsekonferenser. I EU har vi
ett direkt ansvar att påverka.

Kvinnorna i vårt land började organisera sig för ungefär
100 år sedan. Detta har haft en avgörande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (103)