Kvinnors livssituation

Motion 1992/93:A811 av Karin Starrin m.fl. (c)

av Karin Starrin m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1992/93:A811

av Karin Starrin m.fl. (c)

Kvinnors livssituation

Kvinnor kan förändra

Nu är det hög tid att låta kvinnors värderingar påverka
samhällsutvecklingen, i samma utsträckning som männens.
Det är oacceptabelt att kvinnorepresentationen försämras,
som i det senaste valet.

Nu är det dags att säga ifrån. Vi kvinnor accepterar inte
lägre lön, med 10, ända upp till 25 %, för att vi är kvinnor.
Vi accepterar inte våld, våldet mot kvinnor måste
bekämpas. Vi accepterar inte att vår miljö förstörs för
kortsiktig ekonomisk vinnings skull.

Många kvinnor känner idag oro, besvikelse och
hopplöshet. En viktig förutsättning för förändringar är att
kvinnor finns med där besluten fattas, i politiken, på
arbetsplatser, i organisationer och föreningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (89)