Kyrkobyggnadernas förvaltande

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hitta en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kyrkans historiska betydelse för det svenska samhället kan inte nog understrykas. Överallt i Sverige finns gamla kyrkobyggnader som vittnar om vår historia. Det är av stor kulturell och historisk betydelse att dessa kyrkor inte förfaller. Även framtidens svenska medborgare har rätt att ta del av vår gemensamma historia.

Samtidigt minskar Svenska kyrkans intäkter i takt med att medlemsantalet sjunker. I längden blir det därför allt svårare för Svenska kyrkan att ha råd att underhålla alla kyrkobyggnader runt om i landet. Kyrkan får en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning från staten, men ersättningen räcker inte till varför medlemsavgiften står för den största delen av underhållet av kyrkobyggnaderna. För att värna bevarandet av kulturarvet från kyrkan bör en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande övervägas.

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)