Lagen om belastningsregister

Motion 2019/20:1809 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om belastningsregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är en självklarhet att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att barnen tas väl om hand på förskolan. Detta står som grund till att lagen kräver att den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen, ska visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Jag anser att det finns fler yrken där de anställda bör avkrävas registerkontroll. Utdrag avkrävs till exempel inte i äldrevården trots att en demenspatient är i beroendeställning till de anställda på precis samma grunder som ett barn är till pedagogerna på en förskola. Att timvikarier på skolor och äldreboenden inte ställs inför samma krav att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret är fel. Alla ska ha rätt till en trygg och säker vård som utförs av personal som har detta för ögonen.

Med anledning av detta föreslår jag att regeringen ser över lagen i dess befintliga form och utreder vilka andra yrken som även bör inkluderas i lagstiftningen som gäller utdrag ur belastningsregistret.

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)