Lagför innehav av falska produkter

Motion 2018/19:205 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om köp och vidareförsäljning av falska produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Piratkopierade varor orsakar årligen ekonomiska och även varumärkesskador för varumärkesinnehavare. Som konsument kan det ibland också vara svårt att veta om man köper den äkta varan. Som turist kan man dessutom i vissa länder få dryga böter, även om det bara rör sig om en mellanlandning, om det visar sig att man medvetet eller inte medfört piratkopierade produkter. Den svenska lagen bör därför skärpas i första hand för att minimera försäljningen av piratkopierade produkter i Sverige, men en lag­förändring bör även ha i syfte att medvetandegöra svenska konsumenter om riskerna med att köpa fel produkter samt genom lag markera att det är fel att köpa piratkopierade varor.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)